BIBLIOTĒKAS ZIŅAS

Bibliotēkas grāmatas

N.p.k. Grāmatas nosaukums Autors
1. Bet citas reliģijas? (krievu val.) V. Gitt
2. Jēzus mūsu liktenis (krievu val.) V. Bušs
3. Jēzus Kristus dzīve (krievu val.)
4. Bībele (angļu val.)
5. Žurnāls ‘’Bībelisks ceļojums pa Jeruzalemi’’ (krievu val.)
6. Žurnāls ‘’Cilvēki no Bībeles’’ (krievu val.)
7. Gaišo ceļu krājums 1994-1997 (1)
8. Gaišo ceļu krājums 1997-1999 (2)
9. Gaišo ceļu krājums 2000-2001
9. Gaišo ceļu krājums 2002-2003
10. Gaišo ceļu krājums 2004-2005
12. Gaišo ceļu krājums 2006-2007
13. Gaišo ceļu krājums 2008-2009
14. Gaišo ceļu krājums 2010-2011
15. Dievs un cilvēku vēsture Vecajā Derībā G. Dišlers
16. Ievads Vecajā Derībā Dž. Dreins
17. Ievads Jaunajā Derībā Dž. Dreins
18. Iepazīsim Bībeli Dž. Stots
19. Deitero Kanoniskās grāmatas
20. Jauns pierādījums, kas prasa spriedumu Dž. Makdauels
21. Mazais katķisms M. Luters
22. Kurp ej? B. Senkjeviša
23. Būda V. P. Jangs
24. Mūzikas skaņas M. A. Trapa
25. Neuzvarētais ķesteris E. Solovjovs
26. Mīlestības derība J. Babre
27. Sējējs izgāja sēt I. Grebzde
28. Pa Dieva ceļiem B. Bjernsons
29. Dieva prāts priekš tevis Gl. Kopelande
30. Pasvītrotā Bībele C. L. Teilors
31. Pollianna E. M. Portere
32. Pollianna nu jau liela E. M. Portere
33. Kā atbildēt Jehovas lieciniekiem H. Kerns
34. Velna valgos E. Modersons
35. Ceļš pie Kristus E. Vaita
36. Kad nāve vairs nebaida V. Feidžels
37. Diena, kas pārvērta pasauli G. Bridžers
38. Lūgšanu spēks R. Morno
39. Dvēseli tecinu zelta traukā (dzeja) R. Losāne
40. Kas ir šis cilvēks? Dž. Mekdauels
41. Ceturtās sveces noslēpums P. Sentdžona
42. Ievads kristīgajā meditācijā J. Rubenis
43. Tenglvudas noslēpums P. Sentdžona
44. Varavīksnes dārzs P. Sentdžona
45. Sniegotie dārgumi P.Sentdžona
46. Nonis un manis J. Svensona
47. Lūkasa evaņģēlijs (žurnāls)
48. Cerības grāmata (žurnāls)
49. Labā vēsts (žurnāls)
50. Svētīgus Ziemassvētkus (žurnāls)
51. Jēzus dzīves stāsts (Lūk. ev.)
52. Garīga dvēseles barība (lūgšanas)
53. Augsim stipri Dieva ģimenē (nodarbībām)
54. Cilvēks pēc Dieva prāta – Dāvids (nodarb.) R.Kāslmena
55. Dieva labie likumi (nodarb.)
56. Ejiet un māciet… (nodarb.)
57. Ticības mācība (Jaunās Derības stāsti)
58. Bībeles studijas (nodarb.)
59. Kristieša izaugsme (nodarb.)
60. Bībele pusaudžiem
60. Gaišos ceļos – 1930.g.
62. Dieva kalnā (proza) – 1927.g.
63. Gara problēmas – 1939.g. P. Dāle
64. Maldu tīklā B.A.Hess, E.Martins
65. Klusas sarunas par spēku S. D. Gordons
66. Kristus krāšņā atspīdēšana
67. Par debesīm un mūžīgo dzīvošanu J. Mednis
68. Miers ar Dievu B. Grehems
69. Jēzus mūsu liktenis V. Bušs
70. Jēzus mūsu miers V. Bušs
71. Zelta graudi Māc. Molčānovs
72. Reliģija vai Kristus Māc. V. Zingers
73. Ko darīt ar uztraukumu?

Kristieša dzīve – uzticēšanās Dievam

D. Egners
74. Mazas sarunas ar Dievu A. Džasmens
75. Piezīmes Bībeli lasot 2008/1
76. Par lūgšanu O. Hallesbijs
77. Lūgsim Dievu J. Imbergs
78. Dieva apsolījumi (Dieva Vārda apkopojums)
79. Vēstule tev (Dieva Vārds)
80. Draudzes dabiskās attīstības ābece A. Švarcs
81. Zirgs un viņa zēns (Nārn. hron.) K.S. Luiss
82. Princis Kaspiāns (Nārn. hron.) K.S. Luiss
  Bērnu literatūra
83. Stāsti man G. Gailāne
84. Evaņģēlija stāsti vieglajā valodā LBB
85. Stāsti par Jēzu
86. Svētdienas skolnieks 1934/35.g.
87. Pasaules labākais  L.Rozentāls
88. Pirmie soļi Bībelē St. Treiviss
89. Vai mans trusītis nonāks debesīs? Dž. Hjūsa
90. Zaglis un zagļabērns K. Vinjē
91. Pirmie Ziemassvētki A. B. Johansoni
92. Brašie jūrnieki R. Kiplinga
93. Mazie varoņi A. Jessens
94. Vislielākā dāvana R. Freja
95. Mazais lupatnieks (1913) M. Lenk
96. Vai esi dzirdējis… E. Bereta
97. Bīstams jājiens A. Jessens
98. Par matu no nāves A. Jessens
99. Ēriks (stāsts no skolas dzīves 1926.g.) Fr. Farrara
100. Mazā Mika ceļojums Vecajā Derībā LBB
101. Bībeles stāsti
102. Mēs priecājamies A. Šeners
103. Noa un šķirsts LBB
104. Bābeles tornis LBB
105. Mana mazā Bībele LBB
106. Jaunā Derība attēlos bērna acīm K. N. Tailors
107. Bībeles atlants LBB
108. Dieva ceļi (ticības māc.)
109. Atverot Bībeli M. Bečelore
110. Ideju fabrika M. Saunderss
111. Stāsti bērniem M. Redins
112. Vislielākā dāvana (iepazīsti Jēzu)
113. …ja tu tā domā mīļais Dievs L. M. Skumanca
114. 101 jaukākais Bībeles stāsts Ū. Millere
115. Patrika pirmie Ziemassvētki
116. Gaisma tumsā J. Rubenis,      M. Subačs
117. Vīnakoka noslēpums Br. Vilkinsons
  Dzejas un dziesmas
120. Dzīvei un mūžībai (1944)
121. Ziemassvētku laiks
122. Ziemassvētku zvani
123. Vēja nestas lapas (1914.g., vecā drukā) J. Rainis
124. Mūžība (dzejas)
125. Dievs ceļā mūs sauc (dziesmas)
126. Ziemassvētki klāt!
127. Ziemassvētku dziesmas
128. Priecīgus Ziemassvētkus!
 
129. Kartes (9 gab.)
130. Jēzus mūsu vienīgā cerība V. Bušs
131. Piezīmes Bībeli lasot 2007/3 BDL
132. Iepazīsim to, ko mācīsim: ‘’Reliģiskā daudzveidība’’
133. Kas ir Bībele? (bērniem) S. Greivza
134. Lūgšana ‘’Mūsu Tēvs’’ J.Rubenis,       M. Subačs
135. Iesākumā Dievs (1) Sast. Rubenis
136. Dievs runā uz saviem bērniem (teksti no Sv. Rakstiem)
137. 12 vienkārši laimes noslēpumi Gl. Ekerens
138. Grāmata par prieku D. Kaže
139. Žurnāli ‘Tikšanās’’ 2003. – 2008., 2010., 2011.g.
140. Bībele (1907.gada)
141. Konkordance (alfab. Bībeles vārdu rādītājs)
142. Dvēseles ceļš S. Gintere
143. Dzīve Sv.Avilas Terēze
144. Piezīmes Bībeli lasot 2007/2
145. Dzīve Jēzus laikā
146. Iesākumā Dievs (2) Sast. Rubenis
147. Ikvienam – ikdien (Bībeles teksti)
148. Saucēja balss T. Vālēna
149. Bībele īsos stāstos
150. Jēzus dzīve
151. Slavas dziesmas
152. Tava Bībele un tu A. Maksvels
153. Ciešā draudzība ar Dievu Dž. Dausone
154. Dievs ir tepat J. Rubenis,      M. Subačs
155. Bībeles atlants LBB
156. Dzīve Jēzus laikā LBB
157. Lūkas evaņģēlijs (Konkordijas komentārs) A. Džasts
158. Galda runas M. Luters
159. Piecas mīlestības valodas G. Čepmens
160. Cilvēks bez mājām A. Lūsis
161. Bībele (1907)
162. Bībeles stāsti ģimenei
163. Diženu cilvēku mātes I, II J. Vilsons
164. Bērnu vakari – sarunas (1925)
165. Māci man lūgt
166. Jēzus aicina : ‘’Seko Man’’ E Grīslis
167. Bībele (1965.g.)
168. Bērnu kokle (dziesmas)
169. Par tevi tēvu zeme Tirzmaliete
170. Sirds nebeigs mīlēt (dzeja) E. Jansons
171. Ar gara acīm E. Jansons
172. Mīlestība, draudzība, laulība I, II, III Dž. B. Īgers
173. Matejs E. Talbota
174. Jānis E. Talbota
175. Lūka E. Talbota
176. Kāpt kalnā (dzeja0 I. Bērziņa
177. Brīnums tavā mutē Dž. Ostīns
178. Cilvēks, ko Dievs lieto O. Dž. Smits
179. Kāpēc gaidīt? Dž. Makdauels
180. Brīnišķīgie atgadījumi Mātes Terēzes dzīvē
182. Bībele ar deiterkanoniskajām grāmatām (jaunais tulkojums 2012.g.)
183. Bībele (jaunais tulkojums – 2012.g.)
184. Svētais Gars B. Grehems
185. Pārsteidzošā mīlestība E. Talbota
186. Glābšana caur mūsu Kungu Jēzu Kristu
187. Izcilākais cilvēks, kāds jebkad ir dzīvojis
188. Jēzus un Viņa dzīve
189. Dievs uzklausa mūs lūgšanā I. Kovaļeva
190. Mārtiņa Lutera lielais katehisms
191. Jēzus piedzīvojumi – bērniem, sv.skola
192. Svaidījums B. Hins
193. Pamošanās, kas vajadzīga mums O.Smits
194. Debesu valstības pierādījums E. Aleksandrs
195. Dzīve pēc dzīves. Pārdomas par dzīvi pēc dzīves R. Mudijs
196. Dievs un es – mēs esam draugi K. Vinje
197. Jabeca lūgšana sievietēm
198. Kā iepazīt Dievu B. Grehems
199. Caķejs
200. Vislielākā dāvana R. Freja
201. Mana pirmā Bībele K. N. Teilors
202. Jā, tā ir taisnība K. Debenuā
203. Vērs savas acis uz Jēzu Dž. Naits
204. Es un Mans nams
205. Žurnāls ‘’Svētdienas Rīts’’ 2002. – 2005.g.
206. Lielā Bībele bērniem Mareika den Kate
207. Es ticu brīnumiem K. Kulmane
208. Toma evaņģēlijs R. Kokins
209. Ikdienas spēks
210. Jāņa evaņģēlijs
211. Ģimene ir Dieva nodoms cilvēkiem
212. Kad sastopamies ar slimību
213. Tavi mīļākie vakara stāsti Tēvocis Artūrs
214. Iepazīsim Bībeli Dž. Skots
215. Jēzus no Nācaretes T. Kotmans