Galerija

Dievkalpojums 17.11.2019.

Draudzes sieviešu tikšanās Kalnciemā 22.10.17.

 

 Draudzes nometne – 2016

 

Sieviešu tikšanās Kalnciemā – 2016

 

Pārgājiens gar Viesatas upi – 2015

 

Pārgājiens gar Amatas upi – 2015

 

Svētdienskolas bērnu nometne – 2015

 

Draudzes ekskursija – 2014

 

Svētdienskolas nometne – 2014

 

Draudzes koris