Mūsu darbība

Dievkalpojumi – katru trešo mēneša svētdienu Jaunajā Rīgas svētās Ģertrūdes baznīcā plkst. 13:30

Bībeles stundas un Svētdienasskola – notiek paralēli katru mēneša pirmo svētdienu Jaunajā Rīgas svētās Ģertrūdes baznīcā plkst. 13:30

Jauniešu tikšanās – katru mēnesi gan svētdienās, gan darbadienās. Lai noskaidrotu precīzāku informāciju par tikšanās reizēm un laikiem zvanīt Zanei Jansonei (29330191)