Aicinājums!

Mīļā draudze! Ja Jums ir kādas liecības, dzeja, dziesma, pārdomas vai kādi citi radoši darbiņi, ar kuriem vēlaties dalīties mūsu mājaslapā, droši sūtiet tos uz mūsu draudzes e-pastu ar norādi, ka vēlaties to publicēt mūsu mājaslapā! Liels paldies!

Draudzes e-pasta adrese  ejdraudze@gmail.com

20151224_092540_Richtone(HDR)[1]

Mūsu darbība

Dievkalpojumi – katru trešo mēneša svētdienu Jaunajā Rīgas svētās Ģertrūdes baznīcā plkst. 13:30

Bībeles stundas un Svētdienasskola – notiek paralēli katru mēneša pirmo svētdienu Jaunajā Rīgas svētās Ģertrūdes baznīcā plkst. 13:30

Jauniešu tikšanās – katru mēnesi gan svētdienās, gan darbadienās. Lai noskaidrotu precīzāku informāciju par tikšanās reizēm un laikiem zvanīt Zanei Jansonei (29330191)