“Bagāti žēlastībā” (Agris Bērziņš)

“Bet, tā kā savās lietās jūs esat pārbagāti – ticībā, vārdā un atziņā, savā dedzībā un jūsu mīlestībā uz mums -, lai arī šajā žēlastībā jūs būtu bagāti.” (2.Kor 8:7)

Pāvils raksta vēstulē korintiešiem un priecājas, ka korintieši ir tādi ar kuriem var rādīt priekšzīmi citām ticīgo tautām. Ka viņi ir sapratuši Jēzus Kristus mācību – mīlestību, dalīšanās prieku.

Pāvils arī atgādina Jēzus žēlastības dāvanu visām kristiešu draudzēm: “Jūs pazīstat mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastības dāvanu. Viņš, bagāts būdams, jūsu dēļ kļuva nabags, lai jūs viņa nabadzībā kļūtu bagāti.” (2.Kor 8:9)

Arī mēs esam bagāti Jēzus dēļ. Mums ir dotas bagātības, ar kurām dalīties. Mēs esam saņēmuši mantojumā no citām paaudzēm ticību Jēzum Kristum, Bībeli – Dieva Vārdu, kurā varam gūt bagātīgus padomus. Esam sapratuši kristīgās mācības noslēpumus – jo vairāk tu dosi, jo vairāk saņemsi pretī. Ja izdarīsi kādu labu darbu, arī pretī saņemsi, ko labu. Arī manā dzīvē ir bijuši daudz gadījumu, kad palīdzot kādam negaidot atlīdzību, esmu bagātīgi apdāvināts no citas puses.

Mūsu lielākā bagātība ir kristīgā ticība, un ar to mums arī ir visvairāk jādalās. Mūsu evaņģēlija svētdienas ir reizes, kad mēs varam dot savas dāvanas citiem. Mūsu talanti ir mums no Dieva ir doti. Ar tiem mēs varam apdāvināt citus. Mūsu dziesmas var ienest prieku cilvēkos, daudzkārt esam par to dzirdējuši pateicības vārdus. Arī tā mēs varam dalīties ar to, kas mums ir . Katrs, kas ir izpratis kristīgo mācību, negaida neko pretī, darot labdarības darbus. Viņš zina Dieva apsolījumu. Man ļoti gribētos, lai Pāvila vārdi korintiešiem pilnībā varētu attiekties arī uz mūsu draudzi: “Atzinīgi vērtējot šo jūsu kalpošanu, cilvēki slavē Dievu par jūsu pakļaušanos tam, ko sludināt – Kristus evaņģēliju, un par jūsu dāsnumu pret viņiem un visiem citiem, un savās lūgšanās par jums viņi tiecas pie jums tās bagātīgās Dieva žēlastības dēļ, kas pār jums ir izlijusi. Lai pateicība Dievam par viņa neizteicamo dāvanu!” (2.Kor 9:13-15) Āmen!