Nepazaudēt Jēzu! (Ivita Jansone)

Lasot Morisa Vendena grāmatu “Ticība, kas darbojas”, man iekrita sirdī un prātā kāda izlasīta doma. Grāmatā bija aprakstīts gadījums, kā Jēzus vecāki, pēc Pashas svētkiem, dodoties prom no Jeruzālemes, nozaudēja savu dēlu, un ievēroja to tikai pēc veselas dienas gājuma. Viņi devās atpakaļ uz Jeruzālemi un atrada Jēzu tikai trešajā dienā. Autors pievērš uzmanību šinī atgadījumā novērojamai patiesībai – arī mēs savā ikdienā viegli varam pazaudēt Jēzu, un to kādu laiku pat neapzināties. Mums liekas, ka Jēzus ir ar mums. Aizņemtiem ar laicīgām lietām, mums bieži vairs neatliek laika domām par Viņu, un reizēm mēs pat neatceramies, kurā brīdī un vietā esam Viņu pazaudējuši. Autors atgādina, ka mēs vienmēr atradīsim Jēzu tur, kur Viņu pēdējo reizi esam redzējuši. Saprotot, ka esam Jēzu pazaudējuši, mums jāiet atpakaļ uz turieni, kur no Viņa šķīrāmies. Mēs nevaram sēdēt, raudāt un gaidīt. Mums ir aktīvi, ar sirdssāpēm jādodas meklēt Jēzus.

Būsim uzmanīgi savās ikdienas gaitās un vērosim vai neesam nozaudējuši Jēzu, atstājuši Viņu kaut kur, vai Viņš ir mums līdzās. Neatstāsim Jēzus prombūtni nepamanītu pārāk ilgu laiku, lai nav jāiet tāls un grūts ceļš atpakaļ! Viņa atrašana prasīs daudz vairāk laika kā nozaudēšana, un šis laiks būs baiļu un neziņas pilns. Iesim kopā ar Jēzu katru brīdi, lai Viņš vienmēr ir mūsu tuvumā un dod mums drosmi un spēku!

Ivita Jansone