Kāpēc nasta? (Ausma Sluga)

“Jo tagadējās grūtības … dod mums neizsakāmi lielu mūžīgu godību.” (2. Kor 4:17)

Kristietis nav atbrīvots no grūtībām, sāpēm, ciešanām. Pāvila dzīvesstāstā sastopam tādus vārdus kā – nomākti, spaidīti, bez padoma, vajāti, satriekti. Pāvila 2.vēstulē korintiešiem 11. nodaļā lasām par saņemtajiem sitieniem, cietumu, ūdens briesmām, izsalkumu, slāpēm.

Varbūt jūs jautāsiet: “Kāpēc tas viss? Kāpēc Dievs atļāva apustulim nest tādu smagumu?” Vai jūs varat teikt: “Esmu priecīgs, ka Pāvils savas cīņas izcīnīja, bet kā tad ir ar nastu, ko nesu es?”

Mūsu nastas reizēm liekas pārāk smagas, bet Dievs tās lieto, lai noturētu mūs līdzsvarā. Viņš veido raksturu, darina mūs sava Dēla līdzībā. Mūsu grūtību smagums var būt nomācošs, bet tā nav jābūt. Tā var būt Dieva metode – darīt mūs atkarīgus no Viņa, paļaujoties uz Viņu.

Dievs pieļauj pārbaudes, ne lai mums kaitētu, bet lai palīdzētu.

Ausma Sluga