Mazais gruzītis

Noteikti, katrs no mums ir izjutis, cik nepatīkama sajūta ir tad, kad apavos iekrīt kāds gruzītis. Arī man tā gadījās. Vienā no brīvdienu dienām mēs ar ģimeni nolēmām doties mazā izbraucienā. Bija jāsalasa mantas līdzi ņemšanai. Intensīvi kravājoties, es sajutu, ka vienā no apaviem man ir iebiris gruzītis, kurš tik asi un sāpīgi spieda. Bērni jau bija sakāpuši mašīnā un gaidīja mani, es nevarēju kavēties. Tādēļ man bija jāpaciešas. Bet tas mazais, asais gruzītis mani padarīja tik nervozi drudžainu, ka man bija tikai viena doma – tikšu mašīnā, apsēdīšos un uzreiz izpurināšu laukā. Tā arī bija, aizkliboju līdz mašīnai un zibenīgi izpurināju to gruzi laukā. Es uzreiz jutos tik laimīga, varēju atslābt un mierīgi uzelpot. Šis mazais gruzītis manā apavā bija pavisam īsu brīdi, bet tas paspēja mani padarīt tik tramīgu, ka es nespēju īsti sakoncentrēties, un mana vienīgā doma bija dabūt to ātrāk laukā.

   Šis atgadījums man lika aizdomāties par tiem gruzīšiem, kuri spiež un grauž mūs pašus, kuri neļauj mums mierīgi elpot. Pietiek ar mazu gruzīti un jau ir liels diskomforts.

   Bet kā mēs tos gruzīšus izpurinām, un vai vispār to ir iespējams izdarīt? Daudzi cilvēki tā arī dzīvo ar šiem sāpošajiem gruzīšiem, viņi cieš bet necīnās, jo ir jau samierinājušies.

   Vai tad mums nav dots Debesu Tēvs, kurš par mums rūpējas, un ja mēs Viņam lūgtu, lai izpurina laukā no mums visus gruzīšus, lai remdē sāpes un lai mūs iepriecina, vai tad Viņš to nedarītu? Viņš jau gaida, lai mēs iesēžamies Viņa klēpī un atdodam visas raizes Viņam. Viņš jau gaida, kad mēs ļausim Viņam novilkt mūsu apavus, lai Viņš varētu darboties mūsos, un lai mēs spētu pilnībā uzticēties Viņam. Un Viņš tik ļoti vēlas no mums izpurināt šos gruzīšus, lai mēs būtu dziedināti un atbrīvoti un varētu raudzīties uz šo dzīvi priekpilnām acīm. Viņš ļoti vēlas mums dot savu mīlestību, lai mēs atcerētos, ka Dievam ir pa spēkam izpurināt jebkuru gruzīti, jebkurā laikā.

   Uzticēsimies Dievam un lūgsim, lai dod mums savu mīlestību un mieru.    

“Dziedini mani, ak, Kungs, tad es būšu izdziedināts; palīdzini man, tad ir palīdzēts! Jo Tu esi mana slava.”  (Jeremijas 17:14)

                                                                                                                Ilona Bērziņa