“Tava izvēle” (Andis Jansons)

Bībelē 1. Mozus grāmatā mēs lasām, ka Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības. Pārdomājot to, rodas jautājums – kā izpaužas šī līdzība? Domāju, ka viena no šīm dievišķajām īpašībām ir spēja izdarīt izvēli, pieņemt lēmumus, kas balstīti gan uz prātu un pieredzi, gan arī paklausot savai sirdsapziņai. Jau pašiem pirmajiem cilvēkiem Ēdenes dārzā bija jāpieņem pirmie lēmumi, kuri noteica viņu un visas pasaules tālāko attīstību.

Izdarīt izvēli nav nemaz tik vienkārši. Pieņemt pareizo lēmumu traucē ļaunie spēki, kuru mērķis ir attālināt mūs no Dieva. Tikai cilvēku izdomātās spēlēs dažreiz ir iespēja paiet vienu gājienu atpakaļ. Dzīvē ir dažkārt ilgi un grūti jācīnās ar nepareizo lēmumu sekām. Protams, var mēģināt ļaut izvēlēties citiem savā vietā un izvairīties no atbildības, bet pieņemtā lēmuma sekas attieksies uz visiem. Katra cilvēka interesēs ir pašam pieņemt lēmumus un izvēlēties sev piemērotāko. Ir brīži, kad baidāmies kļūdīties, trūkst padoma un atbalsta. Tādos brīžos varam paļauties uz Dieva vadību. Pie Viņa varam griezties savās lūgšanās, vai arī meklēt padomu Bībelē.

Laicīgajā dzīvē mūsu izvēle attiecas uz salīdzinoši īsu laiku – dienu, gadu, paaudzi vai cilvēka mūžu, pieļautās kļūdas ir pārdzīvojamas. Garīgā izvēle attiecas uz mūžību. To nevar izmērīt, nepareizās izvēles sekas var būt nelabojamas. Laiks, kas ir dots lēmuma pieņemšanai, ir ierobežots, un tā ilgums nav zināms. Katra cilvēka dzīvē pienāk brīdis, kad ir jāizdara sava garīgā ceļa izvēle. Dievs neko mums neuzspiež, Viņš gaida no mums katra paša lēmumu.

Nepietiek ar vienreiz izdarīto izvēli par garīgā ceļa uzsākšanu, tiklīdz esam uzsākuši ceļu, kurš ved pie Dieva, tā ļaunais spēks jeb velns, pieliek milzīgas pūles, lai mūs no šī ceļa aizviltu prom. Grēks tiek paslēpts šķietami nevainīgās un derīgās lietās, taču rezultātā attālināmies no garīgā ceļa. Pie ikkatras dzīves situācijas ir jāpieiet ļoti atbildīgi, nedrīkstam peldēt pa straumi un uzticēties nejaušībām. Ikvienu mūsu kļūdu izmantos ļaunais spēks, lai panāktu savu. Nedrīkstam būt arī pasīvi un nerīkoties, jo tad mūsu vietā lēmumus pieņems citi. Viss cilvēka mūžs ir kā liela izvēle starp labo un ļauno. Lai Dievs mums palīdz vienmēr pieņemt pareizo lēmumu. Centīsimies atbildīgi izmantot tās iespējas, kuras Dievs mums dod. Āmen!