“Dieva vadība” (Aivars Jansons)

Savu Evaņģēlija tematu es izvēlējos tāpēc, ka man pašam ir notikušas ļoti daudz lietas, par kurām es varu pienest  vislielāko slavu un pateicību. Dieva vadība izpaužas ļoti dažādos veidos, un manā dzīvē pēdējā gada laikā ir notikušas milzīgas izmaiņas, kuras es nemaz nebiju gaidījis, bet, atskatoties uz pagātni, es ļoti labi saprotu cik liela ir Dieva vadība. Dieva vadība, manuprāt, izpaužas tajā, ka mēs varam paļauties uz Dievu visās dzīves situācijās.

Dieva vadība, manuprāt, ir viena no svarīgākajām lietām, kas ticīgam cilvēkam būtu jāievēro viena iemesla pēc – jo Dievam ir daudz lielāka gudrība nekā cilvēkam. Par to ļoti labi runā vārdi no Bībeles Jeremijas grāmatas 10:23. Mūsu Radītājam piemīt daudz lielāka gudrība nekā mums. Viņš ir mīlošs Tēvs, kas par mums gādā. Turklāt viņš mūs nav radījis tā, lai mēs būtu no viņa neatkarīgi. Bērnībā mēs arī paši neko gandrīz nezinājām, vecāki mūs mācīja un skoloja; tāpat arī mēs visi esam Dieva bērni, kuriem ir nepieciešams padoms un palīdzība. Un šeit labi runā vārdi no Bībeles Tāpēc mums ir vajadzīga Dieva vadība, tāpat kā mazam bērnam ir vajadzīga vecāku vadība. (Jesajas 48:17, 18.)

Dievs mūs arī vada caur Bībeli, un daudzi nemaz neapzinās cik tas patiesībā ir labi, jo Dievs mūs vada savā lielajā mīlestībā. Par to runā vārdi no Bībeles  2.vēstulē Timotejam 3:16.

Es arī gribu padalīties ar savu personīgo pieredzi. Visi jau noteikti zina, ka es braucu uz Zviedriju, bet 2 nedēļas pirms prombraukšanas mani pārņēma milzīgs uztraukums, jo es neko nezināju ko, kas, kā, un man piemita milzīgs plānošanas netikums – es naktīs nevarēju gulēt un savā prātā izspēlēju miljoniem dažādu scenāriju, un pēdējā naktī es pat acis neaizvēru, bet kad es sāku braukt, es pilnībā paļāvos uz Dievu, un viss mans ceļojums noritēja tik labi, un arī darbā viss man ir tik labi.

Un nobeigumā es visiem novēlu nodot savu dzīvi Dieva vadībai, jo tad mums visi ceļi būs vaļā. Āmen.