“Vasarsvētki” (Guntis Jansons)

„Ja jūs manā vārdā man ko lūgsiet, es darīšu. Ja jūs mani mīlat, turiet manus baušļus. Un es lūgšu Tēvu, un viņš jums dos citu Aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi. – Patiesības Garu, ko pasaule nevar saņemt, jo tā to nedz redz, nedz pazīst. Bet jūs to pazīstat, jo tas pie jums paliek un būs jūsos.” (Jn 14:15-17)

Šis ir Svētā Gara apsolījums, ko Jēzus izteica saviem mācekļiem. Par Vasarsvētku notikumu, kuru mēs labi zinām, Jēzus saviem mācekļiem stāstīja, pirms vēl tas bija noticis. Tas, ka Dievs sūtīja Svēto Garu, nenotika bez nosacījumiem. Jēzus teica: Es lūgšu, bet jūs turiet manus baušļus. Tāda bija Jēzus mīlestība un rūpes pirms Viņš aizgāja pie tēva. Pēc Viņa lūgšanas par saviem sekotājiem, tika izliets Svētais gars, bet atkal ar nosacījumiem. Pār tiem, kas turēs Jēzus likumus, un pēc Viņa vārdiem: „Kam ir mani baušļi un kas tos tur, tas mani mīl. Bet, kas mani mīl, to mīlēs mans Tēvs, un Es to mīlēšu un tam atklāšos.” (Jn 14:21)

Baušļi mums ir doti, pēc tiem cenšamies dzīvot, tātad vienu nosacījumu mēs izpildām. Kāds no mācekļiem Jēzum jautā: „Kāpēc Viņš neatklājas pasaulei?” Jēzus gan pirms tam teica, ka pasaule ne redz, ne dzird Viņa vārdus, bet Viņš tomēr vēlreiz paskaidro, ka galvenais nosacījums, lai saņemtu šo Svēto garu, ir mīlēt Jēzu, mīlēt Dievu, pildīt Viņa baušļus, tad arī Dievs mūs mīlēs un mums atklāsies.

Parasti mēs jūtamies nedroši, ja esam vieni paši, nejūtam atbalstu, bet Jēzus to tieši uzsver, ka Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Viņa vārdā, mācīs un atgādinās visu, par ko Jēzus bija runājis. Ticības stiprināšanai, Jēzus saka, ka to visu Viņš speciāli stāsta pirms viss notiek, lai mācekļi notic Viņa vārdiem, kad pienāks šis laiks. Viņš arī saka iedrošināšanai šos vārdus: „Es jums atstāju mieru, savu mieru Es jums dodu. Es dodu jums ne tā, kā pasaule dod. Jūsu sirds, lai neiztrūkstas un neizbīstas.”

Jēzus atklāj vēl vienu lietu. Viņš ilgojas doties mājup pie sava Tēva. Viņš grib, lai mācekļi priecājas līdz ar viņu, ka Viņš būs pie Dieva, bet Svētais Gars vēl nebija mācekļu prātus apskaidrojis, tāpēc vēl bija jānotiek visiem šausmīgajiem notikumiem – Jēzus nāvei, lai mācekļi saņemtu Svēto Garu, un tad jau droši ar pārliecību turpinātu sludināt Jēzus mācību tālāk tautā.

Ja gribam, lai mēs esam piepildīti ar šo Garu, turēsim Jēzus dotos baušļus. Saņemsim arī Dieva mīlestību un Jēzus apsolīto mieru. Āmen!