“Dieva mājoklis” (Agris Bērziņš)

Kas ir Dieva mājas, kur Viņš dzīvo, un kur Viņu var sastapt? Vai Dievs dzīvo debesīs, vai paradīzē, varbūt baznīcās vai lūgšanu namos? Šādus jautājumus var uzdot bērni un tie, kas par Dievu nav interesējušies. Bet ko mēs varam atbildēt – Dievs ir visur? Jā, tā būs pareizā atbilde. Lasot Bībeli, atbilde nāk pamazām, visas Bībeles garumā un beigās varam būt droši, ka Dievs mājo visur. Vecajā Derībā lasām, ka Dievs pastaigājās pa Ēdenes dārzu, kurā Viņš radīja pirmos cilvēkus. Vēlāk Dievs uzrunā cilvēkus, nonākot no debesīm. Jaunajā Derībā Jēzus, izdzenot tirgotājus no baznīcas, to nosauc par Tēva namu, tātad arī baznīca ir Dieva mājoklis. Kad Jēzus tika piesists krustā un nomira, Viņš piecēlās no kapa un devās pie Tēva uz debesīm. Bet aizejot Viņš deva mums Svētā Gara apsolījumu: “Tajā dienā jūs atzīsiet, ka es esmu Tēvā un jūs manī, un es jūsos.”(Jn 14:20) Tātad Dievs mājo arī mūsu ķermenī, arī mēs esam Dieva mājoklis. Tas tikai pierāda to, ka Dievs mājo pat visniecīgākajā lietā un spēj visvarenākās lietas padarīt iespējamas. Āmen!