“Mūsu mērķis – Debesu Valstība” (Ainars Jansons)

“Es dzenos uz mērķi – iegūt balvu, uz kuru Dievs aicina augšup Kristū Jēzū.” (Fil 3:14)

Mēs katrs kādā brīdī esam iedomājušies par to, kāda ir mūsu dzīves jēga, kāds ir mērķis, ko vēlamies sasniegt. Par to droši vien nedomā mazi bērni, kas dzīvo pilnā vecāku aprūpē. Ja viņi saņem drošību un mīlestību, tad viņiem ir viss, kas nepieciešams. Bet augot, kļūstot pieaugušāki, viņi sāk domāt, kāds ir viņu mērķis vai uzdevums, dzīvojot uz zemes. Žēl, bet ir satikti daudzi cilvēki, kas, liekas, nekad nav uzstādījuši sev dzīvē kādu mērķi. Ir cilvēki, kuri apstākļu sakritību vai grūtību dēļ pazaudē jēgu vai mērķi, dēļ kā dzīvot. Ir labi, ja tādā brīdī blakus ir tuvi, nesavtīgi cilvēki, kas palīdz tikt no “šā purva” ārā.

Ir arī ļoti pragmatiski, loģiski cilvēki, kas savā dzīvē ir nodefinējuši ļoti konkrētus mērķus – laba ģimene, karjera, varbūt atpazīstamība un slava, bagātība, arī labdarība. Šiem cilvēkiem noteikti ir vieglāk dzīvot, jo viņi zina, kam dzīvo un strādā. Es iesaku un aicinu katram nospraust savas dzīves “maršrutu” ar konkrētiem mērķiem – mazākiem un lielākiem. Cilvēks var augt vienīgi tad, ja ir uz ko tiekties, ja ir mērķis, ko piepildīt.

Lasot Bībeli, var secināt, ka cilvēku labākais mērķis dzīvei ir tuvoties Dieva pilnībai. Mēs visi piedzimstam kā mazi, tīri bērniņi, kuriem nav grēku, kuri ir pēc Dieva līdzības radīti. Cik laimīgi mēs būtu, ja tādi arī spētu palikt. Tomēr jau no mazotnes mēs saskaramies ar milzīgu ļaunā spēka ietekmi. Lai kā bērns tiktu sargāts labā ģimenē, ar mīlestību audzināts, viņš izaug un saprot, ka ļaunais spēks ir ļoti daudz izdarījis, un nav vairs tās dievišķās dvēseles tīrības. Tas notiek burtiski kā Jēzus stāstītajā līdzībā par iesēto labo sēklu, bet, labībai augot, atklājas un kļūst redzams, ka ļaunais pa vidu ir iesējis arī tās sliktās – nezāļu sēklas.

Apustulis Pāvils bija ļoti dedzīgs un aizrautīgs visā, ko viņš darīja. Mēs atceramies, cik dedzīgi viņš vajāja kristiešus pirms satika Jēzu uz Damaskas ceļa. Cik viņš dedzīgi pēc tam sludināja Dieva žēlastību, kas mums dota Jēzū Kristū. Viņš ar savu dedzību arī aizkustināja un atmodināja daudzus “guļošos”. Caur viņa sludināšanu daudzas pagānu tautas un cilvēki ieguva savām dzīvēm mērķi.

Vai mēs esam sev nosprauduši mērķi? Vai zinām – kam mēs dzīvojam? Aicinu – izdarīsim to jau šodien, ja tas nav izdarīts. Pāvils rāda piemēru un saka – “es dzenos uz mērķi.” Tas nozīmē, ka viņš nevis vienkārši iet lēnā gaitā, atpūzdamies, bet pārvarot pat grūtības un šķēršļus, cīnās sasniegt mērķi, lai nenokavētu un lai neviens viņu no tā nenovirzītu.

Mūsu lielais mērķis ir saņemt Dieva apsolījumus, iegūt mūžīgo dzīvību Viņa valstībā. Mazāki mērķi var būt kalpot cilvēkiem, apliecinot, ka Jēzus ir mūsu visu Glābējs. Viņš vēlas, lai pilnīgi visi cilvēki iegūst Viņa mieru. Ko mums darīt, lai sasniegtu savu mērķi? Mums jākoncentrējas un jāpieliek visa mūsu enerģija, lai tuvotos Dievam. Mums jādzenas pretī Dievam. Tas jādara dedzīgi – it kā mums nebūtu neierobežots laiks to paveikt. Tas nozīmē – daudz lūgt Dievu, lai būtu izdošanās un panākumi. Tas nozīmē – ne tikai lasīt, bet arī studēt Dieva Vārdu, lai dziļāk sapratu to, kas mūs kavē sasniegt mērķi. Kādi ir ieroči ar kuriem mēs labi varam cīnīties? Dzīties uz mērķi nozīmē arī neietekmēties no pasaules – neklausīties sliktas lietas, turēt savas ausis ciet. Mums jādzird tikai Labā Gana balss, kurš aicina mūs uz mērķi. Mēs arī nedrīkstam būt kritiski pret citiem. Visiem cilvēkiem nevar būt vienāda izpratne, atziņas līmenis. Mēs varam palīdzēt tiem tuvoties Dievam, kas ir uz zemāka pakāpiena, un paši varam ņemt piemēru no tiem, kas ir uz augstāka pakāpiena nekā mēs. Mums jābūt izsalkušiem un izslāpušiem pēc Dieva un Jēzus Kristus. Mums no visas sirds jāpiespiež sevi tuvoties – nonākt tuvāk Kristum.

Ja to visu mēs savu gara acu priekšā turēsim, tad mēs spēsim būt dedzīgi kristieši, kas nav remdeni, bet karsti, sasniegt lielo mērķi – Debesu Valstību.

Mūsu mērķis – mūžīga dzīve Dieva Valstībā, ko iespējams sasniegt ar lūgšanu, Dieva Vārdu, mīlestību pret cilvēkiem un nelaižot savā sirdī slikto. Ja mēs kādreiz kļūdāmies? Jēzus ir mūsu Glābējs ar savu upuri Golgātā. Lai Dievs mums visiem palīdz redzēt savu dzīves mērķi. Āmen!