Dieva dāvanas

Ne jau taurenim līdzīgu Tu mani radīji, –

Lai es laidelētos un virpuļotu šajā pasaulē,

Draudzētos ar raizēm, rūpēm un nesaskaņām,

Ļautu šaubām un bailēm valdīt manā dzīvē,

Mētātos līdzi katrai vēja pūsmai,

Sekotu glaimiem un maldu mācībām –

Niecīgu, trauslu un viegli ietekmējamu.

 

Tas viss ir pagājis, un tā vietā…

Ērgļa spārnus Tu man dāvāji, –

Lai varu celties Tavos augstumos,

Kalnu takās un ainavās lūkoties, –

Spēju lidot ticībā, bet ne redzēšanā,

Modru skatienu, redzīgas acis,

Goda kroni un uzvaras saucienu,

Un drošu mājas vietu  Tavā klinšu cietoksnī.

Kungs, es lūdzu, lai Tu man dāvā mieru,

Un pēc maniem čukstiem nāca atbilde:

„Celies kopā ar Mani!”

(Kādas dziesmas vārdi. No angļu valodas tulkoja Ivita Jansone)