Gailis dzied!

„Pēteris atcerējās vārdus, ko Jēzus bija sacījis: „Pirms gailis dziedās, tu mani trīs reizes noliegsi.” Izgājis ārā, viņš rūgti raudāja.”(Mt 26:75)

Kungs, ikreiz, kad grēkā krītu,

Tevi aizliedzu,

Pati Tevi krustā situ, –

Gailis dzied!

 

Kungs, ikreiz, kad nepiedodu,

Citus nosodu,

Naglas Tavās rokā dzenu, –

Gailis dzied!

 

Kungs, ikreiz, kad es par Tevi

Stāstīt nespēju,

Tad es vēl un vēlreiz dzirdu –

Gailis dzied!

Kungs, dod spēku apliecināt

Tevi visiem cilvēkiem,

Atbrīvo no grēka varas,

Kas liek Tevi krustā sist.

Ņem pie rokas, ved sev līdzi

Vienu ceļu – Tu un es,

Brīvi lai Tev acīs veros,

Gaiļa dziesmas nebaidos!

 

(Ivita Jansone, 2014)