Tev es slavu dziedu!

 

Tā kā ganiņš gribu šodien paklausīgi
Debespulku draudzes dziesmā ieklausīties,
Atlikt visu, doties meklēt Pestītāju,
Lai, kad atrastu, tad Viņu pielūgtu.

Tā kā gudrie gribu šodien zvaigznei sekot
Līdz pat lopu kūtij pazemībā aiziet,
Lai tur noliektos pie Pestītāja kājām,
Savu dzīvi, sirdi Viņam dāvātu.

Tā kā Marija un Jāzeps šodien gribu
Visās lietās savam Dievam uzticēties,
Savas cilvēcīgās vēlmes atlikt malā,
Sekot Dieva balsij, kur tā aicina.

Tev es slavu dziedu, Tevi pielūdzu,
Tev es savu dzīvi, sirdi dāvāju,
Tev ar uzticību vienmēr sekoju,
Tu mans Kungs un Glābējs – Tevi mīlu es!

(Ivita Jansone, 2009)