Lūgšana

 

Ja bez Tava Gara eju,

Grūti mīlēt, grūti piedot,

Grūti iet šo zemes ceļu,

Tavu labo Vārdu sējot.

 

Ja bez Tava Gara eju,

Grūti smaidīt, grūti dziedāt,

Grūti labu vārdu pateikt,

Palīdzēt un roku pasniegt.

 

Ja bez Tava Gara eju,

Grūti lūgt un pazemoties,

Grūti savu vainu atzīt,

Citu bēdās ieklausīties.

 

Kungs, bez Tava Gara ejot,

Dzīve mana tā kā smilts,

Cauri pirkstiem ātri izbirst,

Neko labu neatstājot.

 

Tāpēc lūdzu Tevi šodien,

Liec, lai Gars Tavs manī mīt,

Neatstājot ne uz brīdi,

Māca mērķi saskatīt.

 

Tava Gara pavadībā

Dzīve mana nebūs smilts,

Bet kā auglīgs Dieva tīrums,

Kurā Gara augļi briest,

(Ivita Jansone, 2010)